Domů » Články » Očištění od zla , proč jsme vlastně letěli do Peru

Očištění od zla , proč jsme vlastně letěli do Peru

… vše co je zde uvedeno , je napsáno na základě našich vlastních zkušeností a prožitků. Dále, dělení různých bytostí je naše vlastní a většinou vyjadřuje to stejné , jen jinak pojmenované jinými lidmi ...

Bytosti dělíme na světelné a temné plus ilumináty. Temné bytosti , kterých je velmi mnoho mezi námi nám odsávají životní energii. Ilumináti , kteří se vyskytují vmenší míře, nikoliv však vzácně , kromě odsávání životní energie jsou schopni vkládat do světelných bytostí různé kódy, čipy a implantáty energetické povahy. Iluminát je schopen nám odebrat energetická těla. Energetická těla tryskají znašich čaker a jsou pro nás velmi důležitá. Jako bytosti jsme sestaveni z různých druhů energií, a proto jsme velmi citliví na jakoukoliv jejich změnu. Když máme oslabenou životní a psychickou energii nebo odebraná světelná těla, začneme vyrábět negativní energii , kterou se bytosti snižších světů živí. Je to jejich potrava. Velmi dobře toto popisuje Petr Chobot a mnoho šamanů se o tom zmiňuje , což nám jen potvrdilo správnost našeho směru uvažování.

Proč jsme vlastně sLuďkou do Ekvádoru letěli? Vše už začalo mnohem dříve a vjiných životech, ale to spříchodem na tento svět většinou zapomeneme. Tak faktický a hmatatelný začátek problémů začal asi před třemi roky. Stručně řečeno, časté bolesti vkrku , stavy únavy přecházející do apatie. To vše se stále prohlubovalo bez toho abych znal příčinu. Zhruba vté době jsem se naučil od Luďky jak pracovat skyvadlem. Po třech měsících jsem konečně byl schopen testovat stavy životní energie u mne samotného i u ostatních lidí. Na myšlenku práce skyvadlem mne dovedla Luďka , protože i ona sama začala cítit různé energetické změny, bohužel většinou negativní, a bylo potřeba něco začít dělat. A tak to vše začalo.

Zpočátku jsem byl dost nedůvěřivý a velmi často jsem pochyboval o věcech, které se mi Luďka snažila vysvětlit nebo alespoň ukázat jako možnou příčinu. Nutno dodat , že čím více jsme spolu začali spolupracovat při léčení jiných lidí pomocí reiki, tím více byla náchylná na energetické útoky temných bytostí a iluminátů. Podařilo se ji objevit několik bytostí, které na mne aktivně působili a stále mne energeticky tahali dolů. Skrze mne se mnohem snadněji dostávali i na Luďku. Zkoušeli jsme vše možné abychom se ochránili. Různé esoterické ochrany a ochrany , které Luďka sama vymyslela. Někdy ochrana fungovala měsíc, ale také jen den než spadla a přestala působit. Luďka hledala pomoc i mezi lidmi, kteří se zabývají očistou negativní energie. Pro nikoho to nebyl problém a Luďce říkali ať zavolám, a že to nějak vyřeší. Nevyřešil nikdo nic , protože to vyřešit neumí. Situace se začala stále více zhoršovat a nám prakticky došly nápady jak dál.

Asi tak na začátku podzimu 2015 jsem začal poslouchat přednášky Petra Chobota. Luďka ho znala již delší dobu a do té doby kněmu chovala velkou důvěru. I když jsme přečetli dost různých knížek , kde se více či méně autor zmiňoval o problémech svysáváním životní energie , tak teprve vpřednáškách Petra Chobota jsme našli odpovědi , které jsme hledali. Tam byl začátek našeho rozhodnutí letět do Peru a šamanem se nechat očistit. Aktuální situace okolo Petra Chobota se pravděpodobně změnila , jak naznačují různí lidé , kteří se zúčastnili jím pořádaných akcí. To musí ale každý posoudit sám. Nám Vesmír velmi pomohl , že nás přesměroval za Donem Luisem z Ekvádoru , kde jsme dostali přesně to, co jsme potřebovali. Přesto si myslíme, že dřívější přednášky Petra Chobota jsou cenným zdrojem informací.

U Dona Luise při jedné ceremonii bylo odvedeno zlo od mé duše a něco podobného bylo provedeno i u Luďky. Don Luis to umí a dokázal nám pomoci. Toto zlo bylo mojí součástí velmi , velmi dlouho. Několik životů. A co se vlastně zlepšilo?

Dostala se nám příležitost vykročit po nové cestě. První krok jsme udělali té noci a nyní máme možnost svobodně pokračovat. Zcela přestalo odsávání světelných těl ilumináty. To je zásadní změna. Další výraznou změnou, kterou jsme objevili ještě v Ekvádoru byla ta, že temné bytosti a iluminati , kteří byli členové moji rodiny a rodiny Luďky , se skrze nás přeměnili na světelné bytosti. Na náš dotaz je-li to možné, Don Lius odpověděl, že ano. To bylo velmi radostné zjištění. To nám potvrdil i jeden český šaman,jenž měl tu samou zkušenost.

Dle našich zkušeností , každá lidská bytost , která se duchovně začíná probouzet a jde ke světlu , současně začíná být pod větším dozorem bytostí znižších světů. Cítí nebezpečí , že by mohli přijít o potravu, a pak by jim nezbylo nic jiného než opustit tuto planetu. My lidé neustále řešíme různé ekonomické krize, partnerské problémy, války a vše co nás dostává do negativních vibrací, ale už vůbec nepřemýšlíme proč se tak děje a co to pro nás , každého jedince znamená.

Je to krutá a nelítostná válka , která je vedená mezi námi lidmi. Vedou ji bytosti, které nás dokonale znají a vědí jak na nás působit abychom jim poskytovali dostatek potravy. Mnoho lidí má problémy se stálou únavou, stresem a strachem a obviňuje sama sebe ztohoto stavu. Velmi často je příčina jinde a nemají prakticky žádnou možnost jak to ovlivnit. Myslíme si , že není možnost nějaké reálné obrany , bez pomoci někoho kdo ví a umí. Vnašem případě to byl Don Luis.